foto 3a

Heeft u belangstelling om lid te worden van De Drentsche Aanspanning,dan kunt u contact opnemen met de penningmeester: A. Goekoop.
Leden van onze vereniging zijn automatisch lid van de KNHS

Contributie 2019

  • € 60,00 – jaarcontributie PV De Drentsche Aanspanning
  • € 25,00, contributie lidmaatschap KNHS
  • € 15,25contributie 2e lidmaatschap KNHS
  • € 60,00, Donateurs PV De Drentsche Aanspanning

Donateurs hebben alle rechten van het lidmaatschap met uitzondering van stemrecht en deelname aan KNHS goedgekeurde wedstrijden.

Comments are closed